"Вселенная" родителей особенных детей: истории успеха и сожалений

RU
Айжан Әлжанова өзінің аналық тәжірибесіне сүйене отырып, дамуында ерекшелігі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларды қолдау қорының қалай құрылғаны жайлы баяндады.
— Біз бір-бірімізді түсінетін, қабылдайтын және қолдайтын «Мама Про» ғаламын құрдық. Бұл бақытсыз анадан өзінің ментал саулығын сақтайтын, ақша таба алатын және ерекше баласының құқығын қорғай алатын мықты тұлға қалыптастыратын ғалам дер едім, — дейді спикер.
Оның ойынша, мықты және өзіне сенімді ата-ана Қазақстандағы инклюзивті қоғамның дамуына ықпал етеді.

-------------------------------------------------

О личном опыте материнства и создании Фонда в поддержку семей, где воспитываются дети с особенностями в развитии рассказала Айжан Альжанова.
«Мы создали свою Вселенную “Мама Про”, где мы друг друга понимаем, принимаем и поддерживаем. Вселенная, где из несчастной мамы формируется сильная личность, умеющая поддерживать свое ментальное здоровье, зарабатывать деньги и защищать права своих особенных детей», — поделилась она.
По ее мнению, сильные и уверенные в себе родители способствуют развитию инклюзивного общества в Казахстане.